Kategori: 2023

0

Veckans tema är fritid

Hej fotovänner Fritidsbegreppet kom till i samband med industrialiseringen. Tidigare hade jordbrukssamhället inte innehållit tid för någon ”fritid”. Synonymer till ordet fritid är tex. ledighet, vilotid, ledig tid, lov, semester, ferie, arbetsfri tid, arbetsfritt, arbetsvila och rekreationstid.  Vanliga fritidsintressen i...

0

Veckans tema är landmärke

Hej fotovänner Landmärke kallas en lättigenkännlig landformation eller byggnad som tydligt kan ses på håll och som därigenom fungerar som vägledning för navigation till sjöss eller lands. Synonymer till ordet är angöringsmärke, naturlig, torn...

0

Veckans bidrag till temat sagokänsla

Hej fotovänner! Tack för alla bidrag till temat sagokänsla. Sagolikt med så många kreativa idéer på veckans tema. Från Elsa Beskow saga till Tintin. Däremellan sagolika landskap, troll, vårfeer, svampar i fantastiskt ljus, förtjusande...

0

Veckans tema är sagokänsla

Hej fotovänner Fantasy är ett likvärdigt med sagovärld eller sagolandskap. Det som skiljer fantasy mot sagor är att sagan brukar byggas på folktro och tradition, medan fantasy bygger på författarens egen fantasi. Sverige är...

0

Veckans bidrag till temat pampig

Hej fotovänner! Tack för alla bidrag till temat pampig. Roligt med så många kreativa idéer på ordet pampigt. Härliga entréer till konstmuseum och konserthus, mäktiga träd, kyrkoaltare, lyftkranar i dimma, fantastiska broar, stora flodhästgap,...