Kategori: Teman

0

Veckans tema är frukt

Hej fotovänner Veckans tema är frukt. En frukt är i botanisk mening blomväxtdelar som bildas för att fortplantning av växten ska kunna ske. Frukterna varierar mycket i utseende beroende på växtart. De kan till exempel ha formen av nöt, bär, kapsel...

0

Veckans tema är byggnad

Hej fotovänner Veckans tema är byggnad. Med byggnad avses en fast, fristående konstruktion med egen ingång som är uppförd på den plats där den är belägen, och som innefattar ett för olika funktioner avsett övertäckt utrymme...

0

Veckans tema är belysning

Hej fotovänner Veckans tema är belysning. Belysning är anordningar och verksamhet för att ljussätta miljöer, rum, personer eller föremål med synligt ljus. Belysning brukar delas in i de tre kategorierna stämningsbelysning, teknisk belysning och...

0

Veckans tema är entré

Hej fotovänner Veckans tema är entré. Ordet har lika olika betydelser beroende på hur det används. Här kommer några exempel på synonymer; framträdande, intåg, inträde, ankomst, ingång, port, dörr, förstuga, vestibul, tambur, lobby, förrum,...

0

Veckans tema är morgonluft

Hej fotovänner Veckans tema är morgonluft. Det finns många ordspråk om luft, till exempel ”Morgonens luft är som vattenbrus. Dagen har värme att glädja sig åt. Kvällen har frid. Men bara natten har rymd.”...

0

Veckans tema är valfri bild

Hej fotovänner Veckans tema är valfri bild. Synonymer till order valfri är till exempel frivillig och självvald. Fota gärna något som har med din fotostil att göra. De allra flesta fotografer sätter sin prägel...